Weintech - din totalleverandør av sveisetekniske tjenester og inspeksjon. 


Erfaring/referanser fra større prosjekter  


- YME New Development, Repsol Norge AS, 3.part Sveiseteknisk og Inspeksjon

Dokumentkontroll av NDT og sveiseaktiviteter, bevitnelse av produksjonssveising og produksjonstesting.


- Bjarkøyforbindelsen - Sandsøybrua, Norbridge AS, NDT leder

Ansvarlig for inspeksjon på sammenstilling av Sandsøybrua


- Modifikasjon av kjøletårn på Melkøya LNG, Equinor, 3.part sveiseinspektør for Equinor

Statoils sveiseinspektør med ansvar for oppfølging av alle sveiseaktiviteter. Hovedsaklig aluminium.


- Hålogalandsbrua, Sichuan Road and Bridge Group CO.Ltd, 3.part Inspeksjon og Sveiseteknologi

Dokument kontroll, bevitnelse av prosedyresveising, sveisekontroll (NDT)


- Farrisbrua E18, Statens vegvesen, 3 part Sveiseteknologi og inspeksjon

Statens vegvesens representant ved byggeverft i Tjekkia og på byggeplass i Larvik. Dokumentkontroll, kryss sjekking av inspeksjon, sjekk av prosedyrer og dokumentasjon.


- Norne FPSO, Equinor, Driftsinspeksjon

Utførelse av driftsinspeksjon, leverandørens ansvarlig for lokasjonen mot kunde.


- Hammerfest LNG, Equinor, Sveiseinspeksjon, NDT og driftsinspeksjon

Hook-up og vedlikehold på gassfabrikk. Driftsinspeksjon på første revisjonsstanser etter oppstart av anlegget.


- 250Y landrigg, TTS Sense/Ability Drilling, NDT teknikker/sveiseinspektør

Sveiseinspeksjon og kvalitetskontroll av alle sveiseaktiviteter ved byggeverft i Estland. 3.parts verifikasjon av alle sveise og NDT aktiviteter.


- Veslefrikk B, Åsgard A, Oseberg Sør, Eldfisk 2/7E, Aker Stord, Sveiseinspektør/NDT

NDT og sveiseinspektør på nybygg av installasjoner og hook-up.


- Skip, anleggsbåter, Lekter, Forflåter, Tykkelsesmåling og tilstandskontroll

Utførelse av tykkelsesmåling i forbindelse med klassing, tilstandskontroll, NDT og sprekksøking av løfteinnfestinger på sylindre, baugporter etc.