Samarbeidspartner:


Inspeksjon 

 

- Radiografi (Mobilt røntgenlaboratorium, du får svar på stedet)

- Ultralyd

- Magnetpulver

- Penetrant

- Virvelstrøm

- Visuell

- Vakuumtesting

- ROV - undervannsdrone "NY"

- Videoinspeksjon

- Tykkelsesmåling og tilstandskontroll

- Nivå 3 tjenester og 3.partskontroll

- FROSIO kontroll i samarbeid med FORCE Technology

- Avansert inspeksjon i samarbeid med FORCE Technology

 


Vi utfører:

Sertifisering av sveisere


 

Sveisetekniske tjenester  

- Sveiseinspektør

- Sertifisering av sveisere i samarbeid med FORCE Technology 

- Bevitnelse av sveiseprosedyreoppsveising (WPQR) i samarbeid med FORCE Technology

- 3.parts oppdrag

- Utarbeidelse av sveiseprosedyrer (WPS)

- PMI (positiv material identifikasjon)

- Sertifisering og kontroll av IBC beholdere

 


Mobilt røntgenlaboratorium